کد مطلب: Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 1057   

 

نصب وراه اندازی وافتتاح کارواش اتوماتیک در شهر کوهدشت لرستان

نصب وراه اندازی وافتتاح کارواش اتوماتیک در شهر کوهدشت لرستان


افتتاح کارواش اتوماتیک مدل دروازه ای محصول شرکت پیشران در شهر کوهدشت لرستان


یک دستگاه کارواش اتوماتیک مدل دروازه ای 5 برسه در شهر کوهدشت نصب وراه اندازی گردید. سایت راه اندازی  این کارواش در یک مجموعه پارکینگ می باشد. هزینه سرمایه گذاری شده در طرح در حدود بالای 2500میلیون ریال برآورد شده است. مدل سیستم دروازه ای مذبور، مدل آیرس به  طول 12متر می باشد. این مدل دارای 5 برس و سیستم خشک کن متحرک می باشد.

Share نسخه مخصوص چاپ